ကၽြႏ္ုပ္နားလည္မိသမွ် 2011 တရားႏွလုံးသြင္းပံု မွတ္စုမ်ား (အပိုင္း ၂)

Dec 20, ’11 3:22 AM

ကၽြႏ္ုပ္နား​လည္မိသမွ် 2011 တရားႏွလုံး​သြင္းပံု မွတ္စုမ်ား (အပိုင္း ၂)   

အမွာစာ

ကၽြႏ္ုပ္တို႔တေတြ…..စိတ္ထဲတြင္ အဓိကထားေနမႈ မွားယြင္းေနပါက (အ ေယာနိေသာမနသိကာရက) ျဖစ္ေပၚကာ…
မ်က္စိ၊ နား၊ ႏွာေခါင္း၊ လွ်ာ၊ ကိုယ္၊ စိတ္တို႔ ႏွင့္ အဆင္း၊ အသံ၊ အနံ အရသာ၊ ေတြ႕ထိစရာ၊ ႀကံေတြးစရာတို႔ တုိက္ဆိုင္တိုင္း – ေတြ႕ႀကံဳရသမွ် အေပၚ
ေလာဘ-ေဒါသ-ေသာက-အကုသိုလ္ ျဖစ္ကာ ပူေလာင္ ဒုကၡေရာက္ရပါမည္။

ပတ္၀န္းက်င္မွ ရုိက္ခတ္လာေသာ အေကာင္းအဆိုးအေတြ႕အႀကံဳ ဆိုသည္မ်ားထက္ မိမိစိတ္၏ ႏွလံုးသြင္းမွန္မႈ- ေယာနိေသာမနသိကာရ သည္သာ အဓိကက်ပါသည္။

အဓိကထားရမည့္အရာကို အဓိကမထားတတ္ရင္ေတာ့ မိမိ-စိတ္၏အဓိကထားမႈအမွား(ၿငိတြယ္မႈ )
clinging မွ ပူေလာင္ေယာင္ယက္ခတ္ေအာင္ အကုသိုလ္ျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ပါေတာ့သည္။

မိမိစိတ္၏အဓိကထားမႈအမွား(တရားခံအစစ္ကို) မသိျခင္းေၾကာင့္ (၀ါ) အ၀ိဇၨာေၾကာင့္ ဟိုလူေၾကာင့္ ၊ ဒီလူေၾကာင့္၊ ဟိုလူ႕လုပ္ရပ္ေၾကာင့္၊ ဒီလူ႔လုပ္ရပ္ေၾကာင့္ စိတ္ညစ္ရသည္။

ျပႆနာျဖစ္ရသည္။ ဆင္းရဲရသည္။ အကုသိုလ္ျဖစ္ရသည္။ ဘာျဖစ္ရသည္- ညာျဖစ္ရသည္ စသည့္ျဖင့္ ပုဂၢိဳလ္၊ သတၱ၀ါ ကို သာ အျပစ္တင္ပါသည္။ တရားခံဖမ္းပါသည္။

တူညီေသာ အေျခအေန ၊ တူညီေသာ စကားလံုးတစ္ခုကိုပင္ ေယာနိေသာမနသိကာရ ရွိသူ အတြက္ မဂ္ဖိုလ္ရ သည္အထိ ေက်းဇူးျပဳကာ အ ေယာနိေသာမနသိကာရက ရွိသူ အတြက္....

ေက်းဇူးမဲ့ေစခဲ့ၾကာင္း မာဂ႑ီပုဏၰားႀကီးႏွင့္ ပုေဏၰးမတို႔ ႀကီး ႏွင့္ သမီးမာဂ႑ီသူငယ္မဇာတ္လမ္း
(အပၸမာဒ၀ဂ္-သာမာ၀တီ၀တၳဳ)
ကား သက္ေသပင္ျဖစ္ေလသည္။

အေျခအေနတစ္ခု၊ စကားလံုးတစ္ခြန္းက အေကာင္းအဆိုး ျဖစ္ေစသည္ဆိုသည္ထက္ အမွန္က မိမိ၏ ေယာနိေသာမနသိကာရက(ႏွလံုးသြင္းမွန္မႈ) ျဖစ္သလား၊
အေယာနိေသာမနသိကာရက (ႏွလံုးသြင္းမွားမႈ) ျဖစ္သလား ဆိုသည္က ပိုမို အေရးႀကီး အဓိကက်ပါသည္။

* * * * * * *

တရားႏွလုံး​သြင္းပံု မွတ္စုမ်ားအပိုင္း ၁ တြင္ တရားႏွလံုးသြင္းပံုအား အဆင့္ေလးဆင့္ခြဲျခားျပခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္းအခန္းမ်ားတြင္မူ ပထမ ႏွင့္ ဒုတိယအဆင့္ ကို ေယာဂီမ်ား သိနားလည္ၿပီးျဖစ္သည္ဟု

ယူဆလွ်က္ “(တတိယအဆင့္) အဟုတ္ထင္-အဓိကထားေနမႈ-အစြဲ ကို စြန္႔လႊတ္ျခင္း – ဥာဏ္ပိုင္းဆိုင္ရာ တရားႏွလံုးသြင္းပံုမ်ား” ကို ဦးစားေပး ေဖာ္ျပထားပါသည္။

တရားႏွလံုးသြင္းပံုမ်ားကို မိမိလိုတာကို ယူၿပီး မလိုဟုထင္ေသာအရာမ်ားကို ပယ္ႏုတ္ၾကပါကုန္။ လြယ္လြယ္နဲ႔ လက္ခံဖို႕မသင့္သလို လြယ္လြယ္ႏွင့္လည္း မပစ္ပယ္ဖုိ႔ေတာ့ လုိအပ္ပါသည္။

* * * * * * *

ကၽြႏ္ုပ္နား​လည္မိသမွ် 2011 တရားႏွလုံး​သြင္းပံု မွတ္စုမ်ား (အပိုင္း ၂)
(သံုး႐ံုသက္သက္၊ ျပဳလုပ္႐ံု သက္သက္ ေတြ႔ ႀကံဳ႐ံု သက္သက္ ေတြ႔ ႀကံဳတတ္ေစဖုိ႔ အဓိကထားပါ။)

– ဘာေတြ၊ ညာေတြ၊ ဘာျဖစ္၊ ညာျဖစ္၊ ဆင္းရဲျဖစ္၊ ခ်မ္းသာျဖစ္၊
႐ုပ္ျဖစ္၊ ေ၀ဒနာျဖစ္၊ စိတ္ျဖစ္ စသည့္ အက်ဳိးတရားေတြကို သတိထားေနမႈ၊ အဓိကထားေနမႈအစား –

– ေရာဂါျဖစ္မႈ – မျဖစ္မႈ ၊ နာမႈ – မနာမႈ ၊ ေ၀ဒနာရွိမႈ – မရွိမႈ ၊ စိတ္ပ်ံလြင့္မႈ – မပ်ံလြင့္မႈ၊ ဆူညံမႈ – တိတ္ဆိတ္မႈ၊ ပူမႈ – ေအးမႈ၊ ဆင္းရဲမႈ – ခ်မ္းသာမႈ၊ လႈပ္မႈ – ၿငိမ္မႈ စသည္ျဖင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္သဘာ၀မ်ား-အက်ဳိးတရားမ်ားကို အဓိကထား ေနမႈအစား-

– ဟိုလိုလုပ္မွ ၊ ဒီလိုလုပ္မွ၊ ဟိုလိုေျပာ၊ ဒီလိုေျပာ၊ ဟိုလိုစိတ္ထား၊ ဒီလုိစိတ္ထား၊ ဟိုလိုသေဘာထား၊ ဒီလိုသေဘာထား ဆိုတဲ့
ကာယကံ-၀စီကံ-မေနာကံ ျပဳလုပ္မႈ အေၾကာင္းတရားေတြကို အဓိကထားေနမႈအစား၊

– အဆိုပါ ျဖစ္မႈ-မျဖစ္မႈ အက်ဳိးတရားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး နားလည္မႈ-နားမလည္မႈ တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊
အဆိုပါ လုပ္မႈ၊ မလုပ္မႈ အေၾကာင္းတရားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး နားလည္မႈ နားမလည္မႈ တို႔ကိုလည္းေကာင္း အဓိကထားေနမႈအစား-

အဆိုပါ ျဖစ္မႈ-မျဖစ္မႈ (အက်ဳိးတရား) ၊ လုပ္မႈ-မလုပ္မႈ(အေၾကာင္းတရား)၊
နားလည္မႈ-နားမလည္မႈ (အေၾကာင္း-အက်ဳိး သခၤါရတရား) တို႔အေပၚ…
အဟုတ္ထင္-အတည္ယူ-ဆုပ္ကုိင္-အဓိကထားေနမႈ ကို စြန္႔လႊတ္လွ်က္ – စြန္႔လႊတ္ျခင္းအားျဖင့္
– သံုး႐ံုသက္သက္၊
– ျပဳလုပ္႐ံု သက္သက္၊
– သိ႐ံုသက္သက္၊
– နားလည္႐ံုသက္သက္
ေတြ႔ ႀကံဳ႐ံု သက္သက္ ေတြ႔ ႀကံဳတတ္ေစဖုိ႔ သာ
အဓိကထားပါ။

ေမတၱာျဖင့္ –
စိုး၀င္းထြဋ္

What we will get does not depend on others

but our attitude, acceptance with open-mind and the range of non-grasping on created truths.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *