ကၽြႏ္ုပ္နား​လည္မိသမွ် 2011 တရားႏွလုံး​သြင္းပံု မွတ္စုမ်ား (အပိုင္း ၁)

Dec 15, ’11 8:37 PM

ကၽြႏ္ုပ္နား​လည္မိသမွ် 2011 တရားႏွလုံး​သြင္းပံု မွတ္စုမ်ား

(အပိုင္း ၁)    

ကၽြႏ္ုပ္နား​လည္မိသမွ် 2011 တရားႏွလုံး​သြင္းပံု မွတ္စုမ်ားကို အပိုင္း (၁၀) ပိုင္းခြဲကာ ေဖာ္ျပသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

* * * * * * *

မွတ္စု ၁။   ။ “စိတ္ထဲ အဓိကထားေနမႈကို စြန္႔လႊတ္ဖို႕သာ အဓိကထားပါ။´´

အဆင့္(၁)။

ရာထူး၊ ဥစၥာ၊ ေငြေၾကး၊ အလုပ္အကိုင္၊ လူမႈေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ ဘာသာေရး၊ စီးပြားေရး အိမ္ေထာင္ေရး၊ မိသားစုအေရး၊ ေသေရး၊ ရွင္ေရး၊ စား၀တ္ေနရး စသည္တို႔ကို အဓိကထားေနမႈအစား မိမိ ခႏၶာကုိယ္ ျဖစ္ေပၚလာေနတဲ့ ထင္ရွားတဲ့ ပူမႈ၊ ေအးမႈ၊ တင္းမႈ၊ ေလ်ာ့မႈ၊ လႈပ္မႈ၊ ၿငိမ္မႈ၊ ၀င္ေလ၊ ထြက္ေလ တစ္ခုခု ကို အဓိကထား သတိထားေနပါ။

အဆင့္(၂)။

မိမိပညတ္ခႏၶာကိုယ္ မွာ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ထင္ရွားတဲ့ ပူမႈ၊ ေအးမႈ၊ တင္းမႈ၊ ေလ်ာ့မႈ၊ လႈပ္မႈ၊ ၿငိမ္မႈ၊ နာမႈ၊ မနာမႈ၊ ေရာဂါျဖစ္မႈ၊ မျဖစ္မႈ တို႔ကို အဓိက ထားေနမႈအစား ” ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ စိတ္မ်ား ” ကို အဓိကထား သတိထားေနပါ။

(ခံစားမႈ၊ ေစ့ေဆာ္မႈ၊ ႀကံေတြးမႈ၊ ဘာပဲ ညာပဲ သတ္မွတ္မႈ၊ နားလည္မႈ၊ သိမႈ စသည့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ စိတ္မ်ားကို အဓိကထား သတိထားေနပါ။)

အဆင့္(၃)။

ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ စိတ္မ်ားကို (ေလာဘစိတ္၊ ေဒါသစိတ္၊ ေသာကစိတ္၊ ခံစားမႈ၊ ႀကံေတြးမႈ၊ ဘာပဲ ညာပဲ သတ္မွတ္မႈ၊ သိစိတ္၊ မသိစိတ္ စသည့္ စိတ္မ်ားကို) အတည္ယူ-အဟုတ္ထင္-အဓိကထားေနမႈအစား အဆိုပါစိတ္မ်ားႏွင့္အတူ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ေနာက္ကြယ္မွ “အဟုတ္ထင္-အတည္ယူ-အဓိကထားေနမႈ´´ ကို စြန္႔ လႊတ္ပါ။

(၀ါ) ျဖစ္ေပၚလာေသာစိတ္မ်ားကို အတည္မယူ-မဆုိပ္ကိုင္ပဲ equanimity / detachment ဥေပကၶာသေဘာထား ထားႏုိင္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။)

(သခၤါ႐ုပေကၡာဥာဏ္ပုိင္းျဖစ္ပါသည္)

အဆင့္(၄)။

ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ စိတ္မ်ားကို (ေလာဘစိတ္၊ ေဒါသစိတ္၊ ေသာကစိတ္၊ ခံစားမႈ၊ ႀကံေတြးမႈ၊ နားလည္မႈ၊ နားမလည္မႈ စသည့္ စိတ္မ်ား)အေပၚ အဟုတ္ထင္-အဓိကထားေနမႈ ကို စြန္႔လႊတ္ႏိုင္ျခင္း (သို႔) မစြန္႔လႊတ္ႏိုင္ျခင္းတို႔ အေပၚ၌ အေလးထားေနမႈကိုပါ ထပ္မံစြန္႔လႊတ္ရပါမည္။(၀ါ) ျဖစ္ေပၚလာေသာ စိတ္မ်ားအေပၚ ဥေပကၶာသေဘာ-ထားႏိုင္ျခင္း (သို႔) မထားႏိုင္ျခင္း အေပၚ၌ အေလးထားေနမႈကိုပါ ထပ္မံ စြန္႔လြတ္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။

(မၿမဲေသာ သခၤါရတရား ဟူသမွ်တို႔အေပၚ ၿငိတြယ္မႈ ကင္းေသာဥာဏ္ ျဖစ္ေပၚေစ၇န္ျဖစ္ပါသည္ (သို႔) ၀ိပႆနာဥာဏ္ – သခၤါ႐ုေပကၡာဥာဏ္မ်ားအေပၚတြင္ပါ ၿငိတြယ္မႈကင္းျခင္းအပိုင္းျဖစ္ပါသည္)။

ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။

ခင္မင္ေလးစားလွ်က္

စိုး၀င္းထြဋ္

What we will get does not depend on others

but our attitude, acceptance with open-mind and the range of non-grasping.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *