၂-၂၀၁၂ mp3 တရားစီးရီး

ဆရာေတာ္ဦးဥတၱမသာရ

No. 1 to 30

သစၥာတရားေတာ္မ်ား နားဆင္ရန္……ေအာက္ပါပံုလင့္ကို ႏွိပ္ပါ။

 No. 31 to 60

သစၥာတရားေတာ္မ်ား နားဆင္ရန္……ေအာက္ပါပံုလင့္ကို ႏွိပ္ပါ။

No. 61 to 90

သစၥာတရားေတာ္မ်ား နားဆင္ရန္……ေအာက္ပါပံုလင့္ကို ႏွိပ္ပါ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *