၃-၂၀၁၂ mp3 တရားစီးရီး

၃-၂၀၁၂ : No. 1 to 40

သန္လ်င္သဘာ၀ရိပ္သာဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမသာရ သစၥာတရားေတာ္မ်ား ေဒါင္းလုပ္ရန္……ေအာက္ပါပံုလင့္ကို ႏွိပ္ပါ။

၃-၂၀၁၂ း No. 41 to 80

သန္လ်င္သဘာ၀ရိပ္သာဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမသာရ သစၥာတရားေတာ္မ်ား ေဒါင္းလုပ္ရန္……ေအာက္ပါပံုလင့္ကို ႏွိပ္ပါ။

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *