ဘ ၀ အ ေမာ-အ ခ က္ အ ခဲ ျပ ႆ နာ အား လံုး ေျဖ ရွင္း နည္း အ စစ္ [၁-၂၀၁၁ အနတၱအဆံုးအမမ်ား] (အပိုင္း ၁)

Jul 7, ’11 1:08 PM

ဘ ၀ အ ေမာ-အ ခ က္ အ ခဲ ျပ ႆ နာ အား လံုး ေျဖ ရွင္း နည္း အ စစ္

[၁-၂၀၁၁ အနတၱအဆံုးအမမ်ား] (အပိုင္း ၁)   

(မွန္ကန္တဲ့ နားလည္မႈ သေဘာထားအတြက္) – (ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမသာရ)

ေကာင္းကင္ အမိုး၊ ေျမႀကီး အခင္း၊ ေလထု အကာ
သဘာ၀တရားရဲ႕ သဘာ၀တရားရိပ္သာ။

စိတ္ကို အဓိကထား

၁) စိတ္ဆိုတာ သံုးဖို႕သက္သက္။

၂) ၿပီးျပည့္စံုခ်င္ေနတဲ့စိတ္ကိုက မျပည့္စံုတဲ့စိတ္။

၃) ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ရိွေနရင္ စိတ္မလြတ္လပ္ဘူး။

၄) အမ်ိဳးမ်ိဳး သ႐ုပ္ေဖာ္တတ္တဲ့ စြမ္းရည္သတၱိနဲ႔ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာသေဘာကို ေဆာင္တတ္တဲ့စိတ္ရဲ႕ ဒဏ္ကို ခံႏိုင္ရည္ရိွမွ
စိတ္ကိုသံုး႐ံုသက္သက္ မွန္မွန္ကန္ကန္ သံုးတတ္လာမယ္။

၅) တကယ္သံုးတတ္ရင္ စိတ္ေလာက္ သံုးလို႔ ေကာင္းတာ၊ အသံုး၀င္တာမရိွ။

၆) အိတ္ထဲမွာ ပိုက္ဆံရိွတာ၊ မရိွတာထက္၊
စိတ္ထဲမွာ ပိုက္ဆံရိွမေနဖို႔ကို အဓိကထားပါ။

၇) ကိုယ္ခႏၶာမွာ ေရာဂါရိွတာ မရိွတာထက္၊
စိတ္ထဲမွာ ေရာဂါရိွမေနဖို႔ကို အဓိကထားပါ။

၈) ဘာပဲညာပဲသိတဲ့စိတ္ေတြ၊ ဘာစိတ္ ညာစိတ္ေတြ ျဖစ္တာ မျဖစ္တာထက္ ….
စိတ္ထဲမွာ ဘာေတြ ညာေတြ၊ ဘယ္သူ ဘယ္၀ါေတြ၊ ဘယ္အခ်ိန္ ဘယ္ေနရာေတြ ရိွမေနဖို႔ကို အဓိကထားပါ။

၉) ပ်ိဳတာ၊မပ်ိဳတာ၊အိုတာ၊မအိုတာ၊ နာတာ၊မနာတာ၊ ေသတာ၊မေသတာထက္
စိတ္ထဲမွာပ်ိဳတာ၊အိုတာ၊ နာတာ၊ ေသတာ ရိွမေနဖို႔ကို အဓိကထားပါ။

စြမ္းရည္သတၱိ

၁) ေကာင္းမႈကုသိုလ္ျပဳလုပ္ျခင္းမွာ ေၾကာက္ဖို႔မလို၊ ရဲရင့္ဖို႔သာလိုတယ္။

၂) ကိုယ္လိုသူလို စြမ္းရည္သတၱိက အတု၊ ကိုယ္လို သူလို စြမ္းရည္သတၱိကို စြန္႔လႊတ္ႏိုင္မွ
စြမ္းရည္ သတၱိအစစ္ျဖစ္မယ္။

၃) မလုပ္တတ္တာကို မျပတ္ျပဳလုပ္ေနျခင္းအားျဖင့္
လုပ္ႏိုင္တဲ့စြမ္းရည္သတၱိကို တိုးျမႇင့္ေနရမယ္။

၄) စကားနဲ႔ေျပာတတ္႐ံုတင္မက အလုပ္နဲ႔ ေျပာတတ္ဖို႔ပါ လိုတယ္။

၅) အနာခံႏိုင္တဲ့စြမ္းရည္သတၱိနဲ႔ အသာစံတာ ျဖစ္ဖို႔လိုတယ္။

၆) စြန္႔လႊတ္ႏိုင္တဲ့စြမ္းရည္သတၱိနဲ႔ လက္ခံအသံုးျပဳတာ ျဖစ္ဖို႔လိုတယ္။

၇) အဆံုး႐ံႈးခံႏိုင္တဲ့စြမ္းရည္သတၱိနဲ႔ အရာရာတိုင္း၊ ဘ၀တိုင္း၊ အခ်ိန္တိုင္း၊ ေနရာတိုင္းကို အသံုးခ်တာ ျဖစ္ဖို႔လိုတယ္။

၈) ဘယ္လို ညာလိုဆိုတဲ့ သတ္မွတ္ခ်က္ေတြကို အဓိကထားေနမႈကို စြန္႔လႊတ္ႏိုင္တဲ့ စြမ္းရည္ သတၱိနဲ႔ ဘယ္လိုညာလို ျပဳလုပ္တာျဖစ္ဖို႔လိုတယ္။

၉)အႀကြင္းမဲ့(အကန္႔အသတ္မဲ့) စြန္႔လႊတ္ျခင္း၊ ခြင့္လႊတ္ျခင္း၊ အနစ္နာခံျခင္း၊ အားထုတ္ျခင္း ျဖစ္ဖို႔လိုတယ္။

၁၀) ဘုရားရွင္ ကိုယ္စား၊ဘုရားရွင္ကိုယ္ပြား၊ဘုရားရွင္ အလိုက် သာသနာျပဳတာျဖစ္ဖို႔လိုတယ္။

ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *