လစဥ္ပံုမွန္ တရားစခန္း

သန္လ်င္သဘာ၀တရားရိပ္သာ ႏွင့္ ေရႊေခ်ာင္းသဘာ၀တရားရိပ္သာ လစဥ္ အထူးတရားစခန္းမ်ား။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဘုရားကုန္းေက်းရြာ (တာ၀တကၠသိုလ္ ႏွင့္ သန္လ်င္က်ဳိက္ေခါက္ဘုရားၾကား) တြင္တည္ရွိ ေသာ သန္လ်င္သဘာ၀တရားရိပ္သာ တြင္ လယ္တီမူ အနာဂါမ္ ဆရာသက္ႀကီး၏ (၇) ရက္တရားစခန္း၊ သဲအင္းဂူ (၅) ရက္ တရား စခန္းမ်ားကို လစဥ္ ပံုမွန္ ဖြင့္လွစ္လ်က္ရွိပါသည္။

မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ျပင္စာေဒသ၊ ေရႊေခ်ာင္းရြာ (ျပင္ဦးလြင္ ၂၇ မိုင္ ၁ ဖာလံု၊ ရတနာပံု တယ္လီပုိ႔ အနီး)၊ ေက်ာက္ဆည္သြားလမ္းေပၚတြင္ တည္ရွိေသာ ေရႊေခ်ာင္းသဘာ၀တရားရိပ္သာတို႔တြင္လည္း သဘာ၀တရားရိပ္သာဆရာေတာ္ ဥပနိႆ     ယ ျဖင့္ (၅) ရက္ တရားစခန္း မ်ားကို လစဥ္ ပံုမွန္ ဖြင့္ လွစ္ ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

ေနရာ – သဘာ၀တရားရိပ္သာ – သန္လ်င္

အေသစိတ္သိရွိလိုပါက ။ 09 7307 4192 , 099 7060 9478

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *