သစၥာတရားကုထံုး (သို႔) အနတၱေဆာင္းပါးမ်ား-၂ ebook

Jul 3, ’11 1:59 AM

သစၥာတရားကုထံုး (သို႔) အနတၱေဆာင္းပါးမ်ား-၂ ebook

ဆင္းရဲ ခ်မ္းသာမေရြး၊ အသက္အရြယ္၊ က်န္းမာေရးအေျခအေနႏွင့္ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ လူတန္းစားမေရြး၊ အခ်ိန္-ရက္မေရြး၊ တရားလာေရာက္အားထုတ္ႏိုင္ေသာ သန္လ်င္သဘာ၀တရားရိပ္သာမွ ဓမၼာႏုပႆနာ သစၥာတရားမ်ားျဖင့္ ေရာက္လာသူမွန္သမွ်ကို ဘ၀အေမာ-ျပႆနာအခက္အခဲမ်ားမွသည္ တရားအခက္အခဲမ်ားကိုပါ ကူညီလက္ခံေျဖရွင္း ေဟာေျပာလမ္းညႊန္ေပးေနေသာ သဘာ၀ရိပ္သာဆရာေတာ္ဦးဥတၱမသာရ ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေယာဂီတခ်ဳိ႕၏ ေပးစာမ်ား စုစည္းမႈ ဒုတိယပုိင္း ebook (သစၥာတရားကုထံုး (သို႔) အနတၱေဆာင္းပါးမ်ား-၂) စာအုပ္ေလးကို ဓမၼဒါနမွ်ေ၀အပ္ပါသည္.။

ebook စာအုပ္ေလးကို attachment တြင္ ျဖစ္ေစ ။ ေအာက္ပါလင့္တြင္ျဖစ္ေစ ေဒါင္းလုပ္ကူး ဖတ္ရႈႏုိင္ပါၿပီ။
http://www.mediafire.com/?12drwb42wtyoevu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *