အနတၱအဆံုးအမမ်ား (၁-၂၀၁၁) ebook

Jul 30, ’11 9:33 AM

အနတၱအဆံုးအမမ်ား (၁-၂၀၁၁) ebook   

သန္လ်င္သဘာ၀ရိပ္သာဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမသာရ(ဆူနာမီဆရာေတာ္) လမ္းညႊန္သင္ျပေပးေသာ ေလာကီ၊
ေလာကုတၱရာ ေကာင္းက်ဳိးအတြက္ တိုက္ရိုက္ေက်းဇူးျပဳမည့္မွန္ကန္တဲ့နားလည္မႈ ကို ျဖစ္ေစေသာ အနတၱအဆံုးအမမ်ား (၁-၂၀၁၁) ကို ebook အျဖစ္ ဖန္တီးလွ်က္ ဓမၼဒါန တင္ျပအပ္ပါသည္။

အနတၱအဆံုးအမမ်ား သည္ ေလာကီ ဘ၀အေမာ၊ အခက္အခဲ ျပႆနာမ်ား ေျဖရွင္းႏိုင္ေရး
အတြက္ေရာ…..မဂ္ဥာဏ္-ဖိုလ္ဥာဏ္ကို ေက်းဇူးျပဳမည့္ တရားႏွလံုးသြင္းမႈအတြက္ပါ
အသံုးခ်ရံုအသံုးခ်ရမည့္ (မွန္ကန္တဲ့နားလည္မႈ ျဖစ္ေပၚေရး) လမ္းညႊန္အဆံုးအမမ်ားျဖစ္သျဖင့္
တကယ္လက္ေတြ႕ နားလည္-ႏွလံုးသြင္းတတ္ေစရန္ အဖန္ဖန္ ႏွလံုးသြင္း ေလ့က်င့္ဖုိ႔ လိုအပ္ေၾကာင္း
ေလးစားစြာ အႀကံဳျပဳအပ္ပါသည္။

ebook ကို ေဒါင္းလုပ္ျပဳရန္လင့္ http://www.mediafire.com/?7m0okherbjlbtqa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *