အနတၱအဆံုးအမ ႏွင့္ သရုပ္ေဖာ္ပံုမ်ား ၂-၂၀၁၂ (ebook)

Oct 13, ’12 7:24 AM

အနတၱအဆံုးအမ ႏွင့္ သရုပ္ေဖာ္ပံုမ်ား ၂-၂၀၁၂

(သဘာ၀တရားရိပ္သာဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမသာရ) ေရးသားစီစဥ္ေသာ အႀကံဥာဏ္ေကာင္းၿပီး အေတြးအေခၚမွန္ကန္ေစမည့္ အနတၱအဆံုးအမ ႏွင့္ သရုပ္ေဖာ္ပံုမ်ား ၂-၂၀၁၂ အီးဘုတ္ စာအုပ္ထြက္ရွိပါမည္။


အဆိုပါစာအုပ္တြင္-
အနတၱတရားအဆံုးအမမ်ားကို အမ်ား နားလည္မႈ လြယ္ကူ ဖတ္ရႈႏုိင္ေစဖို႕
အဂၤလိပ္ျမန္မာႏွစ္ဘာသာျဖင့္ ေဖာ္ျပထားသည့္အျပင္
မွန္ကန္ေသာ နားလည္မႈ – အေထာက္အကူျပဳ ပံု အႏုပညာ Graphic art ျဖင့္ လည္း
ေဖာ္ျပ သရုပ္ေဖာ္ထားပါသည္။

with compassion & kindness
SoeWinHtut

ebook ကို mediafire တြင္ေဒါင္းလုပ္ရယူရန္ –
http://www.mediafire.com/view/?995y1s6r5avn660

* * * * * * * * * *

Judgement depends on Attitude.
ၾကည့္တဲ့အတိုင္း ျမင္တယ္။

Effect depends on the way of doing.
ျပဳလုပ္တဲ့အတိုင္း အက်ဳိးျဖစ္တယ္။

ဆရာေတာ္ဦးဥတၱမသာရ (သဘာ၀တရားရိပ္သာ)

ေမတၱာျဖင့္

စိုး၀င္းထြဋ္

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *