၀ဋ္ေႀကြးမ်ား အမွန္တကယ္ ေၾကေစဖို႔ (ebook)

တကယ္ နားလည္ လုပ္တတ္ရမည့္ မဇၥ်ိမပဋိပဒါ အလယ္လမ္း တရားႏွလံုးသြင္းပံု အႏွစ္ခ်ဳပ္ အား အီးဘုတ္ စာအုပ္အျဖစ္ ဓမၼဒါန ျပဳအပ္ပါသည္။

ဤတရားႏွလံုးသြင္းပံု အႏွစ္ခ်ဳပ္ အား သဘာ၀တရားရိပ္သာ ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမသာရ ေဟာၾကားေသာ တရားႏွလံုးသြင္းပံုမ်ားကို အေျခခံလွ်က္ ဥာဏ္မီသမွ် တင္ျပထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

အဆံုးတိုင္ အခ်ိန္ေပးၿပီး ဖတ္ရႈပါရန္ ေမတၱာျဖင့္ တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။

ေအာက္ပါ လင့္တြင္ တရားစာအုပ္ အီးဘုတ္ ကို ေဒါင္းလုပ္ရယူႏိုင္ပါသည္။

http://www.mediafire.com/view/?x6xmmyui70lfa8u

ေမတၱာအားျဖင့္

စိုး၀င္းထြဋ္

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *