၂၀၁၄ ခု ၊ မေလးရွား- စင္ကာပူ သာသနာျပဳခရီးစဥ္

Insight Meditation Dialogues & Retreats 2014 (Malaysia & S’pore)                                   with Sayadaw U Ottamasara from ThaBarWa Meditation & Helping centre

————————————————

Feb 20-27 BODHI HEART SANCTUARY
677-G, JALAN MT ERSKINE, MT ERSKINE, 10470 TG.
TOKONG, PENANG, MALAYSIA. PH: 04-2274702.

————————————————————

Feb 27- Mar 06 MAHA KARUNA BUDDHIST CENTRE
NO.17, JALAN BULAN FU 5/F,
BANDAR PINGGIRAN SUBANG2
40150 SHAH ALAM, SELANGNOR. Ph: 019 335 26 26

————————————————————
Mar 06- Mar 11 CHEMPEKA BUDDHIST LODGE,
NO.60, JALAN SS23/25, TAMAN SEA PETALING JAYA 47400, KUALA LUMPUR.     Ph: 03-7880 3936.

———————————————————–

Mar 11- Mar 19   (SRI LANKARAMAYA BUDDHIST TEMPLE)

30 C St Michael’s Rd, Singapore 328002.
Ph: 65 – 62938490

Contact No: 65 9642 9907

adv 2014 (bhs)

 

adv 2014 (subang2)

 

adv 2014 (chempeka) myanmar lang

———————————————————–

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *