၂-၂၀၁၅ တရားစီးရီး

သဘာ၀တရားရိပ္သာဆရာေတာ္ အရွင္ဥတၱမသာရ …

၂၀၁၅ ခု ေဖေဖာ္၀ါရီ၊ မတ္၊ ဧၿပီ ၊ ေမလ ၾသစေၾတးလ် ခရီးစဥ္မ်ားတြင္ ေ

ဟာၾကားေတာ္မူေသာ တရားေတာ္မ်ားပါသည့္

၂-၂၀၁၅ တရားစီးရီး ေဒါင္းလုပ္ရယူႏုိင္ပါၿပီ။

2-2015

ေဒါင္းလုပ္ရန္ လင့္ – https://app.box.com/s/g25dcq5tu5ba9dfcdndssx5qfluc4v5y