သစၥာတရားကုထံုး(အနတၱေဆာင္းပါးမ်ားစုစည္းမႈ-၁) ebook ထြက္ရွိပါၿပီ။

Jan 1, ’11 11:48 PM

သစၥာတရားကုထံုး(အနတၱေဆာင္းပါးမ်ား-၁) ebook

ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ားခင္ဗ်ား- သံလွ်င္သဘာ၀ရိပ္သာမွ ထုတ္ေ၀ေသာ သစၥာတရားကုထံုး ebook ထြက္ရွိပါၿပီ။

အမွာစာ

အပူ ႏွင့္ အေအး၊ အလင္း ႏွင့္ အေမွာင္၊ ေဒါသ ႏွင့္ ေမတၱာ၊ ၀န္တိုမႈ ႏွင့္ ေစတနာ၊ မနာလို မႈ ႏွင့္ မုဒိတာ၊ ပူေလာင္မႈ ႏွင့္ ေအးၿငိမ္းမႈ၊ ေႏွာင့္ယွက္ဖ်က္ဆီးမႈ ႏွင့္ ကူညီ႐ိုင္း ပင္းမႈ၊ ဓမၼ ႏွင့္ အဓမၼ စသည္ျဖင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ သဘာ၀မ်ားသည္ သဘာ၀တရားတြင္ အၿမဲ ယွဥ္တြဲ ျဖစ္ေပၚေနေလသည္။

အဆိုပါ ဆန္႔က်င္ဘက္တရားမ်ားသည္ ပဋိပကၡ သေဘာ ေဆာင္ေန ေသာ္လည္း..မွန္မွန္ကန္ကန္ နားလည္ အသံုးခ်တတ္သူမ်ားကိုမူ အက်ဳိးေက်းဇူး မ်ားေစေလသည္။

ဤစာအုပ္တြင္ သံလွ်င္ သဘာ၀ရိပ္သာ (ဆူနာမီ) ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမသာရ ၏ ကူညီမႈေက်းဇူးေၾကာင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္အဆိုးတရားမ်ားဆီမွ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား ရယူႏိုင္ခဲ့ေသာ ေ၀ဒနာရွင္ လူမမာမ်ား၊ တရားရွာေဖြသူ ေယာဂီမ်ား ႏွင့္ သီလရွင္ဆရာႀကီး-ဆရာေလးမ်ားမွ မိမိတို႔ျဖစ္ရပ္မွန္ အေတြ႕အႀကံဳမ်ား ႏွင့္ ယွဥ္၍ အမွန္တရား-သစၥာတရားကို ဥာဏ္မီသေလာက္ အမ်ားသိရွိ သေဘာေပါက္ေစရန္ တင္ျပထားၾကေလသည္။

အဆိုး-အေကာင္း တို႔၏ သဘာ၀မွန္ ကို တစြန္းတစ ရိပ္မိသိရွိေစရန္ လည္းေကာင္း၊ အားကိုးရာအစစ္(သစၥာတရား-အမွန္တရား)အေပၚ ယံုၾကည္မႈ သဒၶါတရား ျဖစ္ေပၚ၍ မွန္မွန္ကန္ကန္ လိုက္နာက်င့္သံုး အားကိုးတတ္လာျခင္းျဖင့္ လုပ္ယူထားေသာ-ပညတ္ဒုကၡမ်ား မွ သည္ သခၤါရဒုကၡ တိုင္ေအာင္ လြတ္ကင္း ၾကေစရန္ လည္းေကာင္း ရည္ရြယ္လွ်က္ တင္ျပအပ္ပါသည္။

အက်ဳိးေတာ္ေဆာင္အဖြဲ႕
သံလွ်င္သဘာ၀ရိပ္သာ

Link to download e-book :  http://www.mediafire.com/?c8id49t48yywkcp

with regards,
SWH

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *