၅-၂၀၁၆ တရားစီးရီး

သဘာ၀တရားရိပ္သာဆရာေတာ္ အရွင္ဥတၱမသာရ
၂၀၁၆ ႏွစ္ကုန္ပုိင္း တရားရိပ္သာ၊ တရားပြဲ၊ ႏိုင္ငံျခားခရီးစဥ္မ်ားတြင္

ေဟာၾကားေသာတရားေတာ္မ်ားပါ၀င္သည့္

၅-၂၀၁၆ သစၥာတရားစီးရီးေဒါင္းလုပ္ရယူႏုိင္ပါၿပီ။

5-2016

ေဒါင္းလုပ္ရယူရန္ လင့္။

https://app.box.com/s/ceqqw29q8k8dfuomdds6s7es2jt7ns2c