သဘာ၀အခ်က္ျပစနစ္ ႏွင့္ စိတ္မက်န္းမာျခင္း (ebook)

Oct 21, ’12 8:19 AM

သဘာ၀အခ်က္ျပစနစ္ ႏွင့္ စိတ္မက်န္းမာျခင္း (ebook)

သဘာ၀တရားရိပ္သာဆရာေတာ္ဦးဥတၱမသာရ

၂၀၁၂ခု August 16 တြင္ ္သဘာ၀တရားရိပ္သာ(သန္လ်င္) တြင္ ေဟာၾကားေသာ
“သဘာ၀အခ်က္ျပစနစ္ ႏွင့္ စိတ္မက်န္းမာျခင္း တရားေတာ္” အား အီးဘုတ္အျဖစ္ ေဒါင္းလုပ္ရယူႏုိင္ပါၿပီ။

မီဒီယာဖိုင္းယားေဒါင္းလုပ္

The new ebook of Sayadaw U Ottamasara (Thabarwa centre)
“NATURAL ALARM AND UNHEALTHY MIND” ,
can be downloadable at the below link.

http://www.mediafire.com/view/?no4zhwtqf0nq4bv

ေမတၱာအားျဖင့္
စိုး၀င္းထြဋ္

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *