ရိပ္သာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား

သဘာ၀တရားရိပ္သာသည္ ဆင္းရဲလြတ္ရာ ကင္းရာ နိေရာဓသစၥာကို မ်က္ေမွာက္ျပဳ ႏုိင္မည့္ မဇၥ်ိမ အလယ္လမ္းကို (သို႔) ဘ၀ေနနည္း (သို႔) သစၥာတရားေတာ္မ်ား ကို လူ မ်ဳိး ဘာ သာ မေရြး၊ လူေကာင္း လူမမာ မေရြး၊ ဆင္းရဲ ခ်မ္းသာမေရြး ေအးခ်မ္းလြတ္လပ္စြာေလ့လာက်င့္သံုးႏုိင္ရန္ အလုိ႔ ငွာ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား၊ လူမမာမ်ား၊ အတိဒုကၡေရာက္သူမ်ား၊ ေနစရာအခက္အခဲျဖစ္ေနသူမ်ား၊ အထီးက်န္ အေဖာ္မဲ့သူမ်ား ကို စား-၀တ္-ေနေရး လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ က်န္းမာေရးစာင့္ေရွာက္မႈ စသည့္ ပရဟိတ အမ်ားေကာင္းက်ဳိးျပဳ လုပ္ငန္းမ်ားကို လည္း  စဥ္ဆက္မျပတ္ ေဆာင္ရြက္ကာကူညီ ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

Activities of ThaBarWa centre

ေလာကီ ၊ ေလာကုတၱ ေကာင္းက်ဳိး မ်ားကုိ တၿပိဳင္နက္တည္း ေဆာင္ရြက္ေနေသာ သဘာ၀တရားရိပ္သာ၏ ဦးတည္ခ်က္ ႏွင့္ သေဘာထား

Aim & Policy of thabarwa

လစဥ္ပံုမွန္ တရားစခန္း

သန္လ်င္သဘာ၀တရားရိပ္သာ ႏွင့္ ေရႊေခ်ာင္းသဘာ၀တရားရိပ္သာ လစဥ္ အထူးတရားစခန္းမ်ား။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဘုရားကုန္းေက်းရြာ (တာ၀တကၠသိုလ္ ႏွင့္ သန္လ်င္က်ဳိက္ေခါက္ဘုရားၾကား) တြင္တည္ရွိ ေသာ သန္လ်င္သဘာ၀တရားရိပ္သာ တြင္ လယ္တီမူ အနာဂါမ္ ဆရာသက္ႀကီး၏ (၇) ရက္တရားစခန္း၊ သဲအင္းဂူ (၅) ရက္ တရား စခန္းမ်ားကို လစဥ္ ပံုမွန္ ဖြင့္လွစ္လ်က္ရွိပါသည္။

မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ျပင္စာေဒသ၊ ေရႊေခ်ာင္းရြာ (ျပင္ဦးလြင္ ၂၇ မိုင္ ၁ ဖာလံု၊ ရတနာပံု တယ္လီပုိ႔ အနီး)၊ ေက်ာက္ဆည္သြားလမ္းေပၚတြင္ တည္ရွိေသာ ေရႊေခ်ာင္းသဘာ၀တရားရိပ္သာတို႔တြင္လည္း သဘာ၀တရားရိပ္သာဆရာေတာ္ ဥပနိႆ     ယ ျဖင့္ (၅) ရက္ တရားစခန္း မ်ားကို လစဥ္ ပံုမွန္ ဖြင့္ လွစ္ ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

ေနရာ – သဘာ၀တရားရိပ္သာ – သန္လ်င္

အေသစိတ္သိရွိလိုပါက ။ 09 7307 4192 , 099 7060 9478

DHAMMA HOSPITAL PROJECT AT THABARWA CENTRE

Sayadaw U Ottamasara, abbot of Thabarwa Meditation Centre, Yangon, Myanmar teaches Dhamma and Insight Meditation in a simple way that allows us to directly experience the nature of reality without any slightest attachment. Sayadaw repeatedly stresses on the importance of Right Understanding in our meditation and daily lives without which we are not able to abandon our attachment.

Sayadaw encourages us to do good deeds, limitlessly and completely in order to have courage and to be free from fear in doing good deeds. He teaches by example in doing what is necessary to do – guided by Right Understanding and then Doing Only without attachment.

Sayadaw believes that not only yogis should be taught about meditation, but meditation should be available to all especially the old and the sick.

MODEL OF DHAMMA HOSPITAL

With the increasing number of old and sick people seeking refuge for medical care as well as Dhamma, Sayadaw is now planning to build a Dhamma Hospital for the the following reasons:

– more and more old age people are interested in meditation but no where to go especially when they are sick

– they can stay until the end of their lives (free of charge) learning meditation and not to worry about medical attention and care.

– the doctors and helpers are working on voluntary basis and they are also participating in the meditation practice

– basically a sanctuary for all (young, old, healthy, sick, local, foreigners, helpers) to meditate and do good deeds together.

We are very encouraged by Sayadaw’s teaching and role modeling.

 Thabarwa Meditation Centre is established with unlimited access for everyone. It is opened 24 hours a day, 7 days a week.

Currently it houses more than 1400 yogis (as at Oct 2012) including the old, the sick, the infirm, the blind, the deaf, the disabled, psychiatric and mental patients, the homeless and the helpless.

If you wish to come to the center to practise Vipassana insight meditation or do volunteering work you can contact Sayadaw U Ottamassara Or  ThaBarWa Centre.

Our ThanLyin center is 80 acres wide & the dhamma hospital is within thabarwa centre (ThanLyin) of 80 acres wide. Dhamma hospital is just digging for the foundation. I attach the picture of digging place for foundation of Dhamma hospital.

BELOW IS THE PICTURES OF SOME PATIENTS AT THABARWA CENTRE.

 

 

THE BELOW PIC  IS THE FOUNDATION PLACE OF DHAMMA HOSPITAL..

Here is a brief description of the Dhamma hospital project which is starting in Thanlyin (Yangon, Myanmar), at Thabarwa Natural Meditation Centre.

This is a very first estimation of the cost and of course on the way it might change and will have to be adapted to the actual conditions such as market prices, etc. It is not included the medical instruments and equipments inside it. The estimated cost is just for building.

You also can listen a few words recorded about the project and especially about the aim of the project directly from sayadaw U. Ottamasara who is the monk leading the project.

Please listen to it carefully despite of the bad quality of sound. (a transcription in English and translation in French are also added on next document).

The prices are indicated in Burmese currency which means that you have to convert it in US$ by removing three 0 / let’s say that 1000K=1US$ (this is a very rough estimation but at this stage it can give an idea). Current Myanmar (Kyats) money exchange rate (as in Feb 27, 2013) is 860K for 1 US$.

Later on, we will be able to give more details as things will evoluate and become more precise.

If you are interested in supporting Sayadaw’s vision of a Dhamma Hospital, you may send your dana to the following account:

POSB Savings Account: A/C No.  171-57463-3
Name :    OTTAMATHARA.  (Swift code   DBSSSGSG)

Please contribute generously (any amount is welcome) and also help spread the word around. May you and your family be blessed with this opportunity to perform the dana.  You also might be interested in learning more about the center or about the teaching of sayadaw so you can open the following websites :

Postal address :  THANLYIN  (BETWEEN  KYAIK KHAUK  PAGODA AND EAST YANGON UNIVERSITY) .   PHA_YAR_GONE VILLAGE, THANLYIN TOWNSHIP, YANGON, MYANMAR.       Ph: +95.95085212,

TO SEE MORE ABOUT IT , PLS DOWNLOAD PDF FILE AT BELOW

http://www.mediafire.com/view/?mtyyspj2thdlcmt

 

and you always can contact sayadaw by email : mtsm45@gmail.com

or                                                Soe Win Htut :  soewinhtut1977@gmail.com,

၆ ထပ္ – တရားေဆးရံု ေဆာက္လုပ္မည္

Dec 4, ’11 11:13 AM

လူမမာဓမၼာရံု ေဆာက္လုပ္မည္

သန္လ်င္သဘာ၀ရိပ္သာတြင္ ေဆးရံု facilities မ်ားျဖင့္ ေဆာက္လုပ္မည္ျဖစ္္ေသာ

၆ ထပ္ – လူမမာဓမၼာရံု

စား၀တ္ေနေရး၊ လူမႈေရး၊ က်န္းမာေရး စသည္ျဖင့္ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ဒုကၡေရာက္ေနသူျဖစ္ပါေစ …….ဘာသာ-လူမ်ဳိးမေရြး ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေပးလွ်က္ ခႏၶာဥာဏ္ေရာက္သစၥာတရားမ်ားကုိ ေဟာေျပာရွင္းျပကာ ျပႆနာေျဖရွင္းနည္းအစစ္ကို နားလည္ေအာင္ သင္ၾကားျပသေပးေနသူ ဆူနာမီဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမသာရ ၏ သန္လ်င္သဘာ၀ရိပ္သာတြင္ လာေရာက္တရားအားထုတ္သူ ေယာဂီမ်ား တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔ မ်ားျပားလာသလို၊ ဆရာေတာ္ေဟာၾကားေသာ သစၥာတရား (အနတၱေဆး) ကုိ ေသာက္သံုးရန္ ခိုလႈံလာေသာ လူမမာမ်ားသည္လည္း တစ္ေန႔ ထက္ တစ္ေန႔မ်ားျပားလွ်က္ရွိပါသည္။

၂၀၁၁ ႏို၀င္ဘာလ စာရင္းအရ လူေကာင္း လူမမာေယာဂီ စုစုေပါင္း ၇၀၀ ႏွင့္ ၈၀၀ ၾကား ခန္႔ရွိေလသည္။

ယခုအခါ လူမမာ ေယာဂီမ်ားကို ပိုမို စနစ္တက် ေကာင္းမြန္စြာ က်န္းမာေရး အတြက္ ေစာင့္ေရွာက္ရန္ အလို႔ငွာ ၆ ထပ္ – လူမမာဓမၼာရံု ကို ေအာက္ပါ ပံုအတိုင္း ေဆးရံု facilities မ်ားျဖင့္ သီးသန္႔ေဆာက္လုပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ေလာဘ-ေဒါသ-ေသာကမ်ား ႏွင့္ စိတ္အလုိအတိုင္း အလြန္အကၽြံျပဳမိရာမွ ျဖစ္လာေသာ ေရာဂါရလာေသာ လူမမာသည္မ်ားကို သဘာ၀တရားရိပ္သာတြင္ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမျပဳဘဲ…..သစၥာတရားမ်ား နားလည္ဖို႔ကိုသာ အဓိကထားပါသည္။

ေရာဂါေ၀ဒနာမ်ားကို အဟုတ္ထင္ ၿငိတြယ္ စိတ္ထဲ အဓိကထား ခံစားေနမႈမ်ားကို စြန္႔လႊတ္တတ္ေစရန္သာ အဓိကထားသင္ျပေပးလွ်က္ရွိပါသည္။

သို႔ေသာ္ သစၥာတရား နားလည္ေအာင္ ႀကိဳးစားမႈႏွင့္အတူ ထပ္မံၿပီး ေလာကဓါတ္ေဆး၊ တိုင္းရင္းေဆး၊ တရုတ္ေဆးမ်ားျဖင့္ ေဆးကုသမႈကို ခံယူလိုသူ လူမမာမ်ားအတြက္လည္း စိတ္ခ်မ္းသာမႈရွိေစရန္ နာတာရွည္လူမမာမ်ားအတြက္ ဦးစားေပး ရည္ရြယ္ကာ ၆ ထပ္ – လူမမာဓမၼာရံု ကို သန္လ်င္သဘာ၀ရိပ္သာတြင္ ေဆးရံု facilities မ်ားျဖင့္ ေဆာက္လုပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ……

အခြင့္အေရးထူးတစ္ရပ္ျဖစ္သည့္ လူမမာမ်ား ေရာဂါသည္မ်ား… မိမိ ေရာဂါအေျခ အေနေပၚမူတည္ၿပီး flexible ျဖစ္ေသာ မိမိကုိယ္ပုိင္အခ်ိန္ဇယားျဖင့္ သန္လ်င္သဘာ၀ရိပ္သာတြင္ သစၥာတရားမ်ားကို မိမိ စိတ္တိုင္းက် နာၾကားခြင့္ အားထုတ္ခြင့္ရၾကမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း အမ်ားနတ္လူ သာဓုေခၚႏိုင္ရန္ အသိေပး ေၾကညာအပ္ပါသည္။