၅-၂၀၁၆ တရားစီးရီး

သဘာ၀တရားရိပ္သာဆရာေတာ္ အရွင္ဥတၱမသာရ
၂၀၁၆ ႏွစ္ကုန္ပုိင္း တရားရိပ္သာ၊ တရားပြဲ၊ ႏိုင္ငံျခားခရီးစဥ္မ်ားတြင္

ေဟာၾကားေသာတရားေတာ္မ်ားပါ၀င္သည့္

၅-၂၀၁၆ သစၥာတရားစီးရီးေဒါင္းလုပ္ရယူႏုိင္ပါၿပီ။

5-2016

ေဒါင္းလုပ္ရယူရန္ လင့္။

https://app.box.com/s/ceqqw29q8k8dfuomdds6s7es2jt7ns2c

Vipassana Meditation Retreat

Meditation Retreats are conducted by Sayadaw Ashin Ottamasara in Thabarwa centre (ThanLyin) mostly in Myanmar Language.

There are meditation classes for foreigners who can know English in Thabarwa centre (ThanLyin).

In Shwe Chaung Thabarwa centre at Pyin Oo Lwin, there will be monthly meditation retreats by the monk teacher, U Zin Yewada nanda and teacher U Soe Win Htut on the first week of the month except the rainy season.

Sayadaw Ashin Ottamasara will conduct the meditation retreats frequently 3 days, 5 days or 7days retreat in the ThaBarWa branches in different parts of the country.

for more details,

email: soewinhtut1977@gmail.com, dawkhema@gmail.com

viber : +959 788 651 272

FB:  https://www.facebook.com/soe.htut

 

Universal meditation (ebook)

12594011_10205353030453973_2524893684086474096_o

 

12487194_10205353031493999_3070151490762604970_o

The practice & insightful knowledge
for purification, happiness, peace and harmony (ebook)
by Soe Win Htut
– – – – – – – – – – – – – – –

This book is intended for anyone regardless of religion, race or nationality who wants to be free from the mental defilement such as stress, miseries, worries, fear, jealousy, craving and hatred, which are the original causes of problems and conflicts in our lives.

All over the world, regardless of religion, race or nationality, everyone wants peace and harmony, internally and externally.

So why does our world continue with problems, conflicts, miseries and wars? It is because we do not realize the original cause and the right way of ending of them.

Without practicing the universal meditation, everyone’s
mind is full of mental defilement. The mind with mental
defilement cannot realize the truth, or the right means of problem solving and right understanding. Without right understanding (right means of problem-solving), our actions, speech and solving ways tend to result in problems, conflicts and disharmony within ourselves and our environment, again and again.

For the true peace, happiness, harmony and freedom
for oneself and our world, it is necessary for everyone to practice
the universal meditation, regardless of religion, race or
nationality.

Soe Win Htut
Oct 6 – 2015

Download the ebook; (the below link)
https://app.box.com/s/yukv5s4yrtuojbn34viaivflpnm6gw26

 

Universal Meditation (mp3) by Soe Win Htut

Free Download the Universal Meditation in mp3 (audio).
——————————————————————–
This mp3 talks are the collections of discussions and guided insight meditation talks to foreigners by me in 2015 and 2016 at Thabarwa centre and other meditation retreats based on my understanding of the teaching of the Buddha and Thabarwa Sayadaw Ashin Ottamasara.

 

Universal meditation CD cover

 

Download link: https://app.box.com/s/1sjsklttx9ozkm9nnb2wpbppgddlty5z

———————————————————————————————-

Have you known about these facts?

” Misunderstanding of self or individual or created truths as reality and clinging” is the truth of the original cause of suffering nature”.

” Mindfulness and Right understanding (detachment) is the truth of the way to cessation of suffering nature.”

” The truth of suffering nature” is just the physical and mental phenomena that is ever-new impermanent nature.

” Ignorance ” will cause “Misunderstanding the created truths as reality” and clinging to happen endlessly and constantly.

“Understanding the truth of the created truths” leads to to have right understanding and detachment power.

The truth of the created truths is ” to-use-only, to-know-only, to experience-only and to-do-only” without the idea of reality or self.
——————————————————–

 

Paticcasamuppada eng color

Download link: https://app.box.com/s/1sjsklttx9ozkm9nnb2wpbppgddlty5z

How-to-Come-Centre

How-to-Come-Centre

For taking bus, there will be three routes,

1) Airport to (10 miles bus station ~ Sal Mile Gone).
2) Sal Mile Gone to Sule Pagoda.
3) Sule Pagoda to Than Lyin Pha Yar Gom at ThaBarWa Centre at Than Lyin Township across the big river.

The bus station from the airport is about 800m away, after leaving the airport just walk to the right, along the street, at the junction cross the street and wait at the bus stop, and

take the First route that is to take the ferry car from the airport to the Yangon Bus station (10 miles bus station ~ Sal Mile Gone).

and take the Second route which is taking the bus (YBS 37) from (10 miles station ~ Sal Mile Gone). to the (Sule Pagoda station~ Suu Lae Pha Yar).

and Third route is to take the bus (YBS 31) from (Sule Pagoda station~ Suu Lae Pha Yar) to the ThaBarWa Tayar Yeik Tar (Naung Pin Bus stop).

Our place, Thabarwa Tayar Tayar Yeik Tar (Natural Meditation and Helping center) in Than Lyin township is 1hr & 30 min bus drive from downtown of Yangon.

Our centre is 1hr & 30min bus drive from Sule Pagoda (which is the most busy part in yangon) for 200kyats southwards, over a big bridge on to the island called Than Lyin,

So when the bus comes, take the bus which does not have bus number as it shows Yangon to Than Lyin with Burmese Language. Just say or ask for: Than Lyin Pha Yar Gom and ThaBarWa Ta-Yar-Yeik-Tar ! its almost the last bus terminal, it’s Thabarwa Meditation and Helping Centre (ThaBarWa Ta-Yar-Yeik-Tar) is at ThanLyin Pagoda Hill.

You can ask the driver if it arrive Than Lyin Pha Yar Gom. Our centre is situated between Kyite Khauk Pha Yar (Kyite Khauk Pagoda) and East Yangon University. _ You can ask Thabarwa Tayar Yeik Tar (ThaBarWa Centre) when you arrive Kyite Khauk Pha Yar . Any difficulty, call me 09 788 651 272 or 09 784 563 653.

sule pagoda

SULE PAGODA

 

THAN LYIN BRIDGE

THAN LYIN BRIDGE

 

ThaBarWa centre map

THABARWA CENTRE AND KYAIK KHAUK PAGODA

Than Lyin Township

THANLYIN TOWNSHIP ACROSS THE RIVER

ThaBarWa Centre

kyaik-khauk-pagoda

KYAIK KHAUK PAGODA

 

 

ThaBarWa Centre is ….

the place of learning and practicing meditation and helping others who needs help for physical and mental difficulties. Our place is known as Thabarwa Tayar Yeik Tar (ThaBarWa Meditation & Helping center) in Thanlyin township is 1hr & 30 min bus drive from downtown of Yangon.

Note: pls tell the driver that the centre is near Tar Wa Tat Ka Tol ( Tar Wa university OR Than Lyin Pa Yar Gone)

Our center is also a welfare village, taking care of everybody who cannot support themselves because of various reasons and at the same time teaching them how to meditate and take care of their mind.

I would like to host those who are interested in spiritual development or those who wants to purify the mental defilement.

By staying in our place , you can participate in below activities of our centre according to your own wish.

1. Following the monks who are going alms round for charity and sharing back to patients, infirm, old people and meditators.

2. Taking care of patients or infirm or old people.

3. Following the countryside trips of the centre bus and branches of ThaBarWa Centres in other cities.

4. Learning burmese people and culture.

5. Attending meditation session and classes.

6. Helping in cooking for old, infirm, and hopless people and patients and meditators.

7. Helping in library.

8. Cooking and Sharing food to the old and disable people.

9. Learning the mercy villages for homeless and hopless people which are established and donated by our centre.

10. Teaching the Children or adults language or others or social activities.

 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

To come with meditation visa,

For long staying and learning insight meditation at our centre more than 28 days,
you can come with meditation visa via the recommended letter of our centre.
Notice:
Regarding to our centers’ regulation, the person who would like to come to Myanmar with our center sponsored/invitation letter that will help to get meditation visa, will need to stay at our center at least for 6 weeks learning meditation.
But regarding to our centers’ regulation, the person who would like to come to Myanmar with our center sponsored/invitation letter that will help to get meditation visa, will need to stay at our center at least for 6 weeks learning meditation.
It you can agree with the fact, we will send the invitation letter to you.
We need the passport data of you to send the invitation letter to you.

 

BEYOND LIMITS (mp3 _Insight talks @ 2015 Malay & Spore trip)

BEYOND LIMITS (mp3 _Insight talks @ 2015 Feb-Mar, Malay & Spore trip)

—————————————————————————-

Downloadable the mp3-CD ” BEYOND LIMITS” of Guided meditation & teaching of Sayadaw U Ottamasara from ThaBarWa Centre, Yangon, Myanmar by downloading the below link,

Format : mp3 format in 32 kbps
Language : English

 

sayadaw CD cover 2015 maly-spore trip

 

https://app.box.com/s/ui7w105jeok8009yx631ro2x486jw4lg

 

 

Meditation Retreats Program

Insight Meditation Retreat Programs of

ThaBarWa Mediation Centre through English lang:

—————————————————-

From 18th of February to 17th of March 2015 (Malaysia & Singapore dhamma trip 2015)

Thabarwa Sayadaw U Ottamasara will teach in Malaysia and Singapore

—————————————————-

From 16th to 20th of January 2015 (Yangon-Than Lyin, Myanmar)

Thabarwa Sayadaw U Ottamasara will lead the first english guided insight meditation retreat at Thabarwa Meditation Center at Mahabodhi, the Great Enlightenment Hall in Thanlyin Township of Yangon, Myanmar.

———————————————————-

From 3rd to 7th of January 2015 (Pwin OO Lwin, Myanmar)

The monk U Ye Wa Da and U Soe Win Htut, will lead the 4th five-days insight meditation retreat at Pwin OO Lwin , being held monthly in Shwe Chaung Thabarwa Meditation Centre, Myanmar, according to way of Sayadaw U Ottamasara teachings.

Insight talks 2014

The way of real freedom (Insight meditation teachings) was delivered during Sayadaw’s 2014 Dhamma Duta Trip to Vietnam. (English language)

The insight talks in this mp3 CD can be downloaded in below links.

https://app.box.com/s/8kzwa3jauvdfsr7gkhu6

 

The insight talks in this mp3 CD can be downloaded in below links.

The way of real freedom (Insight meditation teachings) was delivered during Sayadaw’s 2014 Dhamma Duta Trip to Malaysia and Singapore.

These insight talks can be downloadable the links as follow :

2014 Dhamma Duta Trip – Malaysia & Singapore (mp3 Eng)
https://app.box.com/s/9tiun4v8jlf86dkjnlsr

 

Insight Talks(English) 2013 vietnam trip

Mp3 Talks(English)at Ha Tien Monestry Retreat 2013 June vietnam trip

2013 June 20th am

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

2013 June 20th pm 

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

2013 June 21st am

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

2013 June 21st pm 

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

2013 June 21st QA

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

2013 June 22nd am

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

2013 June 22nd pm

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

2013 June 23rd am 

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

2013 June 23rd pm 

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

2013 June 23rd QA

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

2013 June 24th am 

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

2013 June 24th pm 

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

2013 June 24th QA

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

2013 June  25th am 

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

2013 June 25th pm 

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

2013 June 25th QA

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

2013 June 26th am 

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

2013 June 26th pm 

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

2013 June 26th QA

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

2013 June 27th am 

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

2013 June 27th pm 

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

2013 June 27th QA 

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

2013 June 28th am 

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

2013 June 28th pm 

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

2013 June 28th QA 

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

2013 June 29th am 

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

2013 June 29th pm 

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

2013 July 3rd am 

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

To download the above insight talks (English language) in  Ha Tien-2013 vietnam trip, click below link;

https://app.box.com/s/emtc9v7twv7dc1xrgf7i

Insight talks at Phuoc Son-2013 vietnam trip

Mp3 talks at Phuoc Son Monestry Retreat 2013-June vietnam trip

June 12 morning talk

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

June 12 afternoon talk

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

June 12 QA talk

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

June 13 morning talk

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

June 13 afternoon talk

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

June 13 QA talk

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

June 14 morning talk

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

June 14 afternoon talk  

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

June 14 QA talk

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

June 15 morning talk

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

June 15 afternoon talk

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

June 15 QA talk

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

June 16 morning talk

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

June 16 afternoon talk

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

June 16 QA talk

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

June 17 QA talk

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

To Download the above dhamma talks, click below link

 https://app.box.com/s/r3smh0dxgf1ijrxw8nht