၂-၂၀၁၅ တရားစီးရီး

သဘာ၀တရားရိပ္သာဆရာေတာ္ အရွင္ဥတၱမသာရ …

၂၀၁၅ ခု ေဖေဖာ္၀ါရီ၊ မတ္၊ ဧၿပီ ၊ ေမလ ၾသစေၾတးလ် ခရီးစဥ္မ်ားတြင္ ေ

ဟာၾကားေတာ္မူေသာ တရားေတာ္မ်ားပါသည့္

၂-၂၀၁၅ တရားစီးရီး ေဒါင္းလုပ္ရယူႏုိင္ပါၿပီ။

2-2015

ေဒါင္းလုပ္ရန္ လင့္ – https://app.box.com/s/g25dcq5tu5ba9dfcdndssx5qfluc4v5y

၃-၂၀၁၄ mp3 တရားစီးရီး

3 -2014 mp3 တရား DVD

3 -2014 mp3 တရား DVD

သဘာ၀တရားရိပ္သာ ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမသာရ ေဟာၾကားေသာ အနတၱတရား-သစၥာတရားစီးရီး အမွတ္ ၃-၂၀၁၄ တရားဒီဗြီဒီ ထြက္ရွိ ၿပီး သဘာ၀တရားရိပ္သာတြင္ ဓမၼဒါန ရယူႏုိင္ပါၿပီ။

ေအာင္မဂၤလာဆရာေတာ္၏ တရားေတာ္မ်ားပါ ထည့္သြင္းထားၿပီး သဘာ၀ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမသာရ ေဟာၾကားေသာ အမ္ပီသရီးအသံေတာ္ တရားမ်ား စုစုေပါင္း ၈၃ ပုဒ္ပါရွိ။

ေဒါင္းလုပ္ ရယူရန္ ေအာက္ပါလင့္ ကို ႏွိပ္ ပါ။

https://app.box.com/s/uimjhi0zxlzyucf7wlzp

၂-၂၀၁၄ mp3 တရားစီးရီး

၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ မွ ဧၿပီလ အတြင္း သဘာ၀တရားရိပ္သာ ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမသာရ

ေဟာၾကားေသာ အနတၱတရား၊ သစၥာတရားမ်ားစုစည္းထားမႈ တရားစီးရီးျဖစ္ပါသည္။

ေအာက္ပါလင့္တြင္ ေဒါင္းလုပ္ရ ယူႏိုင္ပါၿပီ။

အနတၱတရားစရီး ၂-၂၀၁၄

အနတၱတရားစရီး ၂-၂၀၁၄

https://app.box.com/s/v226tvm800vs0jl3ya93

၂၀၁၄ ခု ေဖေဖာ္၀ါရီလ ႏွင့္ မတ္လ —- မေလးရွား၊ စင္ကာပူ ခရီးစဥ္အတြင္းေဟာၾကားေသာတရားေတာ္မ်ား၊

သန္လ်င္ သဘာ၀တရားရိပ္သာ တြင္ေဟာၾကားေသာ တရားေတာ္မ်ား၊ ျပင္ဦးလြင္၊ မႏၱေလး၊ ေတာင္ႀကီး၊ မိုးကုတ္ၿမဳိ႕ ၊ ဖ်ာပံုၿမိဳ႕ စသည့္ ဆရာေတာ္ၾကြေရာက္ေသာ ၿမိဳ႕ ေန အိမ္ မ်ားတြင္ ေဟာၾကားေသာ တရားေတာ္မ်ားပါ၀င္ပါသည္။

၁-၂၀၁၄ mp3 တရားစီးရီး

သစၥာတရားေတာ္မ်ား (၁-၂၀၁၄) စီးရီး

————————————————–

၂၀၁၄ ခု ဇန္န၀ါရီလ၊  ႏွင့္ ၂၀၁၃ ႏွစ္ကုန္ ပိုင္း အ တြင္း ဆရာေတာ္ဦးဥတၱမသာရ သဘာ၀တရားရိပ္သာတြင္ ေဟာၾကားထားေသာသစၥာတရားမ်ား၊ ျမန္မာျပည္ခရီးစဥ္ တရားစခန္းပြဲမ်ားတြင္ ေဟာၾကားထားေသာ သစၥာတရားေတာ္မ်ား ကိုစုစည္းလွ်က္ ၁-၂၀၁၄ mp3 တရားဒီဗြီဒီအျဖစ္ထြက္ရွိပါၿပီ။

သဘာ၀တရားရိပ္သာ(သန္လ်င္) ၏ ၾသ၀ါဒစရိယဆရာေတာ္ ဦးေဇာတိက ( ေညာင္တုန္း ) မွ သဘာ၀တရားရိပ္သာ ၏ ရိပ္သာလံုးဆိုင္ရာ စုေပါင္းတရားပတ္ တြင္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ ပဋိစၥ သမုပၸါဒ္တရားေတာ္မ်ားလည္း ပါ၀င္ပါသည္။ သစၥာေရႊစည္ ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမ၏ သုတၱန္တရားေတာ္မ်ားလည္း ပါ၀င္ပါသည္။

ေအာက္ပါလင့္တြင္ ၁-၂၀၁၄ mp3

တရား ဒီဗြီဒီ ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

https://app.box.com/s/g75y3gimb1mjl85bgxxu