ဦးတည္ခ်က္ ႏွင့္ သေဘာထား

သန္လ်င္သဘာ၀ရိပ္သာဆရာေတာ္သည္ …….. ေ၀ေနယ်အေပါင္း ဆင္းရဲလြတ္ရာ ကင္းရာ နိေရာဓသစၥာကို မ်က္ေမွာက္ျပဳ ႏုိင္မည့္ မဇၥ်ိမ အလယ္လမ္းကို (သို႔) ဘ၀ေနနည္း (သို႔) သစၥာတရားေတာ္မ်ား ကို  ေနရာေဒသမေရြး-လူမ်ဳိးဘာသာမေရြး-အခ်ိန္မေရြး ေဟာၾကားေနပါသည္။ …… သစၥာတရားမ်ားသည္ ႏုိင္ငံတစ္ခု၊ လူမ်ဳိးတမ်ဳိး၊ ဘာသာတစ္ခု ႏွင့္သာ သက္ဆိုင္သည္ မဟုတ္ပဲ အကန္႔အသတ္အားလံုးမွ လြန္ေျမာက္ေနသည့္ သစၥာတရား ျဖစ္သျဖင့္ မွန္ကန္စြာ နားလည္ေစရန္ စိတ္ရွည္ရပါမည္။ မျပတ္ ေလ့က်င့္ ပြားမ်ားရပါမည္။

သန္လွ်င္ သဘာ၀ရိပ္သာ ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမသာရ ေဟာၾကားေသာ သစၥာတရားမ်ားကို  တရားဆာင္းပါး၊ အီးဘုတ္၊ Mp3 အသံဖိုင္မ်ားျဖင့္ တင္ျပထားပါသည္။

တရားနားလည္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ျဖစ္ေစ၊ တရားဆိုဒ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေဒါင္းလုပ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၌ ျဖစ္ေစ တစံုတရာ အခက္အခဲရွိပါက soewinhtut1977@gmail.com သို႔ တင္ျပေဆြးေႏြးႏိုင္ပါသည္။

———————————————————————————-

သဘာ၀တရားရိပ္သာ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား

သဘာ၀တရားရိပ္သာသည္ ဆင္းရဲလြတ္ရာ ကင္းရာ နိေရာဓသစၥာကို မ်က္ေမွာက္ျပဳ ႏုိင္မည့္ မဇၥ်ိမ အလယ္လမ္းကို (သို႔) ဘ၀ေနနည္း (သို႔) သစၥာတရားေတာ္မ်ား ကို လူ မ်ဳိး ဘာ သာ မေရြး၊ လူေကာင္း လူမမာ မေရြး၊ ဆင္းရဲ ခ်မ္းသာမေရြး ေအးခ်မ္းလြတ္လပ္စြာေလ့လာက်င့္သံုးႏုိင္ရန္ အလုိ႔ ငွာ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား၊ လူမမာမ်ား၊ အတိဒုကၡေရာက္သူမ်ား၊ ေနစရာအခက္အခဲျဖစ္ေနသူမ်ား၊ အထီးက်န္ အေဖာ္မဲ့သူမ်ား ကို စား-၀တ္-ေနေရး လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ က်န္းမာေရးစာင့္ေရွာက္မႈ စသည့္ ပရဟိတ အမ်ားေကာင္းက်ဳိးျပဳ လုပ္ငန္းမ်ားကို လည္း စဥ္ဆက္မျပတ္ ေဆာင္ရြက္ကာကူညီ ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

Activities of ThaBarWa centre

ေလာကီ ၊ ေလာကုတၱ ေကာင္းက်ဳိး မ်ားကုိ တၿပိဳင္နက္တည္း ေဆာင္ရြက္ေနေသာ သဘာ၀တရားရိပ္သာ၏

ဦးတည္ခ်က္ ႏွင့္ သေဘာထား

Aim & Policy of thabarwa

ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ က်န္းမာ ခ်မ္းသာပါေစ။

ေမတၱာျဖင့္

စိုး၀င္းထြဋ္

Soe-Win-Htut

Website Author & Administrator

http://www.facebook.com/soe.htut

——————————————————————–

Solving The Problems Of Sickness And Old Age

We will take care of ourselves when we are sick. Likewise we should take care of sick and infirm.

We will need help from others when we are old. Likewise we should help the old and the frail.

It is better for us to help and assist those who are in need rather than we ourselves are in need.

Sayadaw Ottamasara

23-6-2013

ဖ်ားနာျခင္းနွင့္အိုမင္းရင့္ေရာ္ျခင္းေၾကာင့့္ေတြ႕ႀကံဳရေသာ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းနည္း

ကိုယ္ဖ်ားနာရင္ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ဂရုစိုက္မွာျဖစ္သလိုသူမ်ားဖ်ားနာတာ ကိုလည္း ဂရုစိုက္ေပးပါ။

ကိုယ္အသက္ႀကီးရင္ သူမ်ားအကူအညီလိုအပ္မွာျဖစ္သလို တျခားသက္ႀကီး႐ြယ္အိုေတြကို

ကူညီပါ။

ကိုယ္ဒုကၡေရာက္တာထက္စာရင္ ဒုကၡေရာက္တဲ့သူေတြကို ကူညီရတာ ပိုေကာင္းပါတယ္။

ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမသာရ

၂၃-၆-၂၀၁၃

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *