ဆရာေတာ္ဦးဥတၱမသာရ၏ တရားပြဲမ်ား

Apr 21, ’10 11:15 PM

သဘာ၀တရားရိပ္သာ ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမသာရ၏ အနတၱအဆံုးအမ ႏွင့္ သစၥာတရား တရားပြဲမ်ား (ဓါတ္ပံု ၄၆ ပံု)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *