တတ္စြမ္းသမွ် ကူညီတာ

Feb 10, ’12 1:33 AM

တတ္စြမ္းသမွ် ကူညီတာ (ဓါတ္ပံု ၄၁ ပံု)

ေဒါက္တာခင္ေမာင္ေအး + ေဒါက္တာခင္သန္းတင္ ႏွင့္သား ေဒါက္တာသန္းထိုက္ေက်ာ္တို႔မွ သန္လ်င္သဘာ၀ရိပ္သာ သက္ႀကီးရြယ္အိုေယာဂီမ်ားအား လိုအပ္သည္မ်ားလွဴဒါန္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။

      

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *