သဘာ၀တရားရိပ္သာ(သံလွ်င္ၿမိဳ႕နယ္)

Nov 23, ’10 11:34 PM

သဘာ၀တရားရိပ္သာ(သံလွ်င္ၿမိဳ႕နယ္)

သဘာ၀တရားရိပ္သာ
(က်ဳိက္ေခါက္ဘုရားအနီး၊ သံလွ်င္ၿမိဳ႕နယ္)

၁။ တရား အားထုတ္ေသာအလုပ္ကိုသာ အဓိကထားရာေနရာ

သဘာ၀တရားရိပ္သာသည္ ဗုဒၡျမတ္စြာ-ဘုရားရွင္ကိုနမူနာယူၿပီး ဘုရားရွင္၏ သာသနာ က်ယ္ျပန္႔ဖို႔ တရား အားထုတ္ေသာအလုပ္ကိုသာ အဓိကထားေသာ ရိပ္သာျဖစ္ပါသည္။ လူႀကီးလူငယ္မေရြး၊ လူမမာပါမက်န္ တရားအလုပ္တစ္ခုတည္းကိုသာ ေဇာက္ခ်လုပ္ႏိုင္ ေစရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ စား၀တ္ေနေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး ျပႆနာမ်ားကိုေျပလည္ေအာင္ အခမဲ့၀ိုင္း၀န္းကူညီ ေျဖရွင္းေပးေသာေနရာျဖစ္ပါသည္။

တတ္ႏိုင္သူ ေစတနာရွင္ အမ်ားအျပား၏ စင္ၾကယ္ေသာ ေငြမ်ားျဖင့္ လိုအပ္ေသာသူမ်ားကို လိုအပ္သလို ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ ျပဳရာ ေနရာလည္းျဖစ္ပါသည္။

၂။ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား၊ အထီးက်န္ခိုကိုးရာမဲ့မ်ား၊ လူမမာမ်ား၊ ဒုကၡိတမ်ားအတြက္ တရားခိုလႈံရာေနရာ

သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား၊ အထီးက်န္ခိုကိုးရာမဲ့မ်ား၊ လူမမာမ်ား၊ ဒုကၡိတမ်ား၊ ပင္စင္ စားမ်ား စိတ္သက္သာ ေအးခ်မ္းစြာျဖင့္ တရားရိပ္ခိုလႈံရာေနရာျဖစ္ပါသည္။ တရား အားကိုးတာခ်င္ေသာ္လည္း အျခားရိပ္သာမ်ားမွ လက္မခံႏိုင္ေသာသက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား၊ လူမမာ မ်ားကိုပါ ကူညီေစာင့္ ေရွာက္ ေပးေသာေနရာျဖစ္ပါသည္။ ရိပ္သာမွ အစစအရာရာ အခမဲ့ကူညီမႈအျပင္ ျပင္ပမွ ေစတနာရွင္မ်ားကလည္း မၾကာမၾကာ လာေရာက္ လွဴဒါန္း ၾကပါသည္။ ေယာဂီအခ်င္းခ်င္း မိသားစုလို ၀ိုင္း၀န္း ကူညီ ေထာက္ပံ့မ ႈေၾကာင့္ ေဆြမ်ိဳးရင္းခ်ာ မရွိေသာ သူမ်ားအတြက္လည္း ပူပင္စရာမလို ေသာေနရာျဖစ္ပါသည္။

အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ဆိုးေပ ေနသူမ်ားကိုလည္းခ်န္မထားဘဲ ဒါန-သီလ-ဘာ၀နာတရား အလုပ္မ်ားကို တတ္စြမ္းသမွ် ျပဳလုပ္ၾကေစရန္ ကူညီ လမ္းဖြင္ ့ေပးထားျခင္းျဖင့္ ဗုဒၶဘာသာသာသနာ က်ယ္ျပန္႔ေစရန္အတြက္ ဒါန၊သီလ၊ဘာ၀နာတရားအလုပ္ျဖင့္ အဖက္ဖက္က ၀ိုင္း၀န္းကူညီ ေျဖရွင္းေနျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။

၃။ မွန္ကန္ေသာ မဂၢင္အက်င့္ကို နားလည္ေအာင္ အားထုတ္ေနသူမ်ား၏ စုေ၀းရာ ေနရာ

သဘာ၀တရားရိပ္သာသည္ ဘုရားရွင္၏အေမြျဖစ္ေသာ မွန္ကန္ေသာမဂၢင္အက်င့္ကို နားလည္ေအာင္ ႀကိဳးစား အားထုတ္ေနသူမ်ား၏ စုေ၀းရာေနရာျဖစ္ပါသည္။ ရိပ္သာတြင္ တရားေဟာ တရားျပသၾကေသာ ဆရာမ်ားမွာလည္း ဘုရားရွင္က်င့္ေစခ်င္သည့္ လိုရင္းေရာက္ေအာင္ ကိုယ္တိုင္အားထုတ္ခဲ့ၾကၿပီး လူအမ်ားကိုလည္း မဂၢင္အက်င့္လိုရင္း ေရာက္သည္အထိ နားလည္ေအာင္ ျပန္လည္ကူညီျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အေပၚယံက်င့္ႀကံ အားထုတ္ဖို႕ကလြယ္ေသာ္လည္း နက္နက္နဲနဲ လိုရင္းေရာက္ေအာင္ က်င့္ႀကံအားထုတ္ဖို႕က ခက္ခဲပါသည္။

၄။ တရားအဓိကထား၍ အမ်ားအက်ဳိးေဆာင္ရြက္မႈ

ရိပ္သာသို႔ေရာက္လာလွ်င္ တရားရိပ္ေၾကာင့္ ပူေလာင္မႈမ်ား၊ အစြဲမ်ားေလ်ာ့နည္း သြားၿပီး စိတ္ေအးခ်မ္းသက္သာမႈရွိၾကသျဖင့္ ရိပ္သာေနေယာဂီမ်ား မ်ားျပားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ရိပ္သာသို႔ လာေရာက္ေလ့လာသူတိုင္း တရားကိုသာအဓိကထား၍ အမ်ားအက်ိဳးေဆာင္ရြက္ ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း နားလည္သြားၾကပါသည္။ အမ်ားအက်ိဳးေဆာင္ရြက္ေသာ္လည္း အမ်ားအက်ိဳး ေဆာင္လုပ္ငန္းက အဓိကမဟုတ္ဘဲ တရားနားလည္ေစဖို႕ အဓိကထားၿပီး ကူညီ ေပးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ၿမိဳ႕နယ္သံဃာ့နာယက အဖြဲ႕မွလည္း သဘာ၀တရားရိပ္သာ၏ လုပ္ရပ္မ်ား ကို ကုိယ္တိုင္ ႀကံဳေတြ႕ နားလည္လက္ခံၾကပါသည္။ အဖက္ဖက္မွကူညီေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ဘုရားရွင္၏ ၀ိပႆနာသာသနာက်ယ္ျပန္႔လာေစၿပီး လူအမ်ားစိတ္ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေနႏိုင္ေရး အတြက္ အကူအညီ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစပါသည္။

၅။ အားႀကီးေသာကုသိုလ္ေကာင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာေနရာ

သဘာ၀တရားရိပ္သာသည္ ျမန္မာျပည္တြင္သာမက ကမၻာေပၚတြင္ပါ ရွားပါး ေနေသးသည့္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား၏ အားႀကီးေသာကုသိုလ္ေကာင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာေနရာ ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံရပ္ျခားအခ်ိဳ႕တြင္ပါ ထုိသို႔ေသာ ရိပ္သာေနရာမ်ိဳး ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ ဆႏၵရွိေနၾကပါသည္။ ဗုဒၶဘုရားရွင္ ေလးသေခၤ် ႏွင့္ ကမၻာတစ္သိန္း ကိုယ္က်ဳိးစြန္႔အနစ္နာခံ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ေပးခဲ့ေသာ မဂၢင္တရားကိုသာ စိတ္သက္သာ ေအးခ်မ္းစြာလုပ္ေစလိုေသာ ရိပ္သာအက်ဳိးေတာ္ေဆာင္မ်ား ၏ႀကီးမားသည့္ ေစတနာကို နားလည္ေပးေစခ်င္ပါသည္။

၆။ ရိပ္သာေျမေနရာအားလံုးသည္ အၿမဲတရားကိုအားကိုးလိုေသာ ခိုကုိးရာမဲ့သူ မ်ား အတြက္သာ

သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားအျပင္ အိုးပစ္အိမ္ပစ္ျဖင့္ ရိပ္သာတြင္ေနထိုင္ၿပီး တရားအလုပ္ ကိုသာ ေဇာက္ခ်လုပ္ေနသူမ်ား အတြက္လည္း အိမ္ျပန္ရန္ အခက္အခဲရွိေနပါသည္။ ထိုသို႔ေသာ တရားသမား စစ္စစ္မ်ား၏ ခိုကိုးရာေနရာ ႏွင့္ တရားအလုပ္ကို ေရရွည္ရပ္တည္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေစရန္ ရိပ္သာမွ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးေနပါသည္။

အေဆာက္အဦမ်ားကို ခြင့္ျပဳခ်က္ မေတာင္းခံပဲ ေဆာက္လုပ္ျခင္း မဟုတ္ဘဲ ေတာင္းခံ ထားေသာ ခြင့္ျပဳခ်က္ကို ေစာင့္ဆိုင္းရင္း မ်ားမ်ားလာေသာ ေယာဂီမ်ား၏ ေနရာအခက္အခဲအတြက္ လည္းေကာင္း၊ ေစာင့္ေရွာက္သူမဲ့ ခိုကိုးရာမဲ့ လူမမာ-ေယာဂီမ်ားအတြက္ တကယ့္လုိအပ္ခ်က္ ေၾကာင့္လည္းေကာင္း ေစတနာရွင္မ်ား၏အလွဴေငြမ်ားျဖင့္ ဆက္ေဆာက္ျဖစ္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

အစိုးရပိုင္ေျမ၊ သူမ်ားပိုင္ေျမေပၚတြင္ က်ဴးေက်ာ္ရိပ္သာေဆာက္ျခင္း မဟုတ္ဘဲ ေစတနာျဖင့္ လွဴဒါန္းထားေသာေနရာမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး၊ က်န္းမာေရးအခက္အခဲမ်ားေၾကာင့္ အကူ အညီေပးပါရန္ေတာင္းပန္သူမ်ား၏ ျပန္လည္ ေရာင္းခ်ေသာ ေျမေနရာမ်ားကိုသာ အမ်ား တရားအားထုတ္ရန္ေနရာအျဖစ္ အသုံးခ် ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ရိပ္သာ၀င္ေယာဂီ မ်ားမွာလည္း သူတို႕ေစတနာအေလ်ာက္ လာေရာက္ အားထုတ္ၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။ လူမမ်ား မ်ားေအာင္ စုစည္းထားျခင္း လုံး၀ မဟုတ္ပါ။

၇။ ရိပ္သာတြင္ တရားအားကိုးလွ်က္ အမ်ားအက်ဳိးအတြက္ ကူညီလုပ္ကိုင္လိုသူ မ်ားလိုအပ္

သဘာ၀တရားရိပ္သာသည္ တရားအားကိုးလိုသူဦးေရမ်ားျပားေသာ္လည္း လိုအပ္သလို ၀ိုင္း၀န္းကူညီ လုပ္ကိုင္ေပးေနေသာ ငယ္ရြယ္သန္စြမ္းသူ အနည္းငယ္သာရွိပါသည္။ ေယာဂီမ်ားထဲမွ အိုမင္း မစြမ္း၊ မွီခိုရာမဲ့၊ ဒုကၡိတႏွင့္ ေရာဂါသည္မ်ား၏စာရင္းမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။

သဘာ၀တရားရိပ္သာ၏အၿမဲေနေယာဂီမ်ားထဲမွ သက္ႀကီးရြယ္အိုႏွင့္လူမမာမ်ားစာရင္း

က်ား မ
– သက္ႀကီးရြယ္အိုခိုကိုးရာမဲ့ ၂၄ ၈၂
– လူမမာ ၁၅ ၆၃
– ဒုကၡိတ ၅ ၃
– မ်က္မျမင္ ၃ ၁
– စိတ္ေ၀ဒနာရွင္ ၂ ၅
– သက္ႀကီးရြယ္အိုႏွင့္လူမမာမ်ား ေစာင့္ေရွာက္ရန္ ၁၀ ၃၀
– သန္႕ရွင္းေရး၊ခ်က္ျပဳတ္ေရး ၁၅ ၁၅
စုစုေပါင္း ၇၄ ၁၉၉
(အားလုံးေပါင္း=၂၇၃)

(မွတ္ခ်က္။ ၂၀၁၀ ေအာင္တိုဘာလ အထိ စာရင္းျဖစ္ပါသည္။ နားလည္မႈလြဲမွားမႈေၾကာင့္ သံလွ်င္သဘာ၀ရိပ္သာ အား တိုင္ၾကားမႈမ်ားအတြက္ အမွန္အတိုင္း သိေစႏိုင္ရန္ တင္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ရိပ္သာ၏ မဂၢင္တရားကို အဓိကထားလွ်က္ အမ်ားအက်ဳိးေဆာင္ရြက္မႈ မွတ္တမ္းဓါတ္ပံုမ်ားကို www.flickr.com/photos/ottamasara ႏွင့္ http://realenlightenment.multiply.com/photos တို႔တြင္ ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါသည္။)

အက်ဳိးေတာ္ေဆာင္အဖြဲ႕
သံလွ်င္သဘာ၀ရိပ္သာ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *