ကိုယ္နာေသာ္လည္း စိတ္မနာေအာင္ေနနည္း

Dec 31, ’09 1:27 AM

ကိုယ္နာေသာ္လည္း စိတ္မနာေအာင္ေနနည္း

ဓမၼမိတ္ေဆြအေပါင္းတို႔ခင္မ်ာ –

ကၽြန္ေတာ္ အခု ေလ့က်င့္္ေနတဲ့နည္းေလး ကိုယ္နာေသာ္လည္းစိတ္မနာတဲ့နည္း (သို႔) အလြန္ထိေရာက္ေသာ တရားႏွလံုးသြင္းပံု ေလး ကို ကၽြန္ေတာ္သိသလာက္ မွ်ေ၀ ခ်င္လို႔ပါ။ ဆူနာမီဆရာေတာ္ သင္ၾကားေပးတဲ့ တရားႏွလံုးသြင္း ပံုေလးပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ နားလည္ သေလာက္ ေျပာျပၾကည့္မယ္ေနာ္-ကၽြန္ေတာ္ ေျပာတာေလးေတြဟာ ဆရာေတာ္ရဲ႕ ဆိုလိုရင္းကို အျပည့္အ၀ ျခံငံုမိမည္ မဟုတ္ေသာ္လည္း ဆရာေတာ္၏ ဆိုလိုရင္း ကို သိရွိရန္ တစံုတရာေတာ့ ကူညီႏိုင္ လိမ့္မည္ဟု ထင္မိပါသည္။

ကိုယ္နာေသာ္လည္း စိတ္မနာေစရန္ တရားႏွလံုးသြင္းနည္း ကို မေျပာျပခင္ ကၽြန္ေတာ္ေလ့လာခဲ့မိသေလာက္ တရားႏွလံုးသြင္း(႐ႈနည္း)ေတြကို ေျပာျပလိုပါတယ္။ တရားအားထုတ္နည္းတစ္ခုကို အႏွစ္ခ်ဳပ္လုိက္ရင္ (ေနာက္ဆံုး ပညတ္ တပ္လိုက္ရင္) ထိုနည္းအတြက္ ေနာက္ဆံုးစကားစုေလး တစ္ခုရပါတယ္။

ဒီစကားစုေလးဟာ ဆရာေတာ္မ်ားရဲ႕ေဟာတရား -ဘုရားေဟာသစၥာတရားေတြကို အကုန္လံုး ျခံဳငံုမမိေသာ္လည္း ျခံငံုၿပီး preview အျဖစ္ျမင္ရန္ တစံုတရာေတာ့ အေထာက္အကူျပဳမည္ထင္ပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္နားလည္သေလာက္ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ –

ဥပမာ- မဟာစည္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးနည္းဆိုရင္ ေပၚသမွ်တရားေတြအေပၚ… နာရင္ နာတယ္မွတ္။ ပူရင္ ပူတယ္ မွတ္။ ေကာင္းရင္ ေကာင္းတယ္မွတ္… စသည္ျဖင့္ ရႈမွတ္ရပါတယ္။

သဲအင္းဂူဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးဆိုရင္ ေပၚသမွ်တရားေတြအေပၚ “ေ၀ဒနာပဲ (သို႔မဟုတ္) အသုဘပဲ” စသည္ျဖင့္ ႏွလံုးသြင္းရပါတယ္။

မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး နဲ႔ လယ္တီဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးတို႔က ေတာ့ ေပၚသမွ် တရားေတြအေပၚ ”ျဖစ္ – ပ်က္ပဲ (အပ်က္ေတြဘဲ) လို႔ ” ႏွလံုးသြင္းရင္း ႐ႈရင္း “ကုိယ္နာေသာ္လည္း စိတ္မနာေအာင္” ေပၚသမွ် တရားေတြအေပၚ ေလာဘ-ေဒါသ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေနေအာင္ (တနည္း) ပဋိစၥသမုပၸဒ္ ျပတ္ေအာင္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားဟာ အမ်ဳိးမ်ဳိး ပညတ္တပ္ျပကာ သင္ၾကားေပးခဲ့ပါတယ္။

အခု ကၽြန္ေတာ္ နားလည္ထားသေလာက္ ရွင္းျပမယ့္ ဒီဘက္ေခတ္ထဲမွာေတာ့ ဆူနာမီ ဆရာေတာ္ရဲ႕ တရား ႏွလံုးသြင္းပံုက ေပၚသမွ်တရားေတြအေပၚ ေရွ႕က ဘာပဲပညတ္တင္တင္ ေနာက္ကေန “အဟုတ္ ထင္ေနမႈသေဘာပဲ” လို႔ ေနာက္ကထည့္ၿပီး ႏွလံုးသြင္းရပါမယ္။

ဥပမာ – “နာရင္ နာတယ္ နာတယ္” ႏွလံုးသြင္းေနက်ေယာဂီဆိုရင္ နာတယ္ -နာတယ္ ဆိုတဲ့ ပညတ္ ေနာက္က “အဟုတ္ထင္ေနမႈသေဘာပဲ” ဆိုတဲ့ ပညတ္လိုက္ေပးဖို႔ပါ။ နာလာရင္ နာတယ္ နာတယ္ လို႔သိတာ တကယ္မဟုတ္ – နာတာကို (အခ်ိန္တစ္ခုၾကာေအာင္ၿမဲေနတယ္လို႔ ) ”အဟုတ္ ထင္ေနမႈ သေဘာပဲ” (အသစ္အသစ္ျဖစ္ကာ) တကယ္ျဖစ္ေနတယ္ လို႔ ႏွလံုးသြင္းတာပါ။

ေ၀ဒနာလို႔ ႏွလံုးသြင္းေနက်ေယာဂီဆိုရင္လည္း ေ၀ဒနာ-ေ၀ဒနာဆိုတဲ့ ပညတ္စကားေနာက္က ”အဟုတ္ထင္ေနမႈသေဘာပဲ” ဆိုတဲ့ စကားလံုးေလး ထည့္ၿပီး ႏွလံုးသြင္းေပးရပါမယ္။

“ေ၀ဒနာလို႔” (ေ၀ဒနာဟာအခ်ိန္တစ္ခုၾကာေအာင္ၿမဲေနတယ္လို႔) ”အဟုတ္ထင္ေနမႈသေဘာပဲ” (အသစ္ အသစ္ျဖစ္ကာ) တကယ္ရွိေနတယ္ လို႔ ႏွလံုးသြင္းတာပါ။

“ျဖစ္-ပ်က္” လို႔ႏွလံုးသြင္းက်ေယာဂီဆိုရင္လည္း ျဖစ္ပ်က္ ဆိုတဲ့ ပညတ္ေနာက္ က အဟုတ္ထင္ေနမႈ သေဘာပဲ ဆိုတဲ့ ပညတ္ေလး လိုက္ေပးဖို႔ပါပဲ။ ေပၚလာတဲ့ တရားတစ္ခုအေပၚ အခ်ိန္တစ္ခုၾကာေအာင္ ျဖစ္ေနတယ္- ၿပီးမွ ပ်က္သြားတယ္လို႔ ”အဟုတ္ထင္ေနမႈသေဘာပဲ” (အသစ္အသစ္ျဖစ္ကာ) တကယ္ရွိေနတယ္ လို႔ ႏွလံုးသြင္းတာပါ။

(တနည္း) အ၀ိဇၹာ ရဲ႕ လွည့္စားဖန္တီးမႈ – သညာရဲ႕ လွည့္စားဖန္တီးမႈ – သမုဒယသစၥာ-ကိေလသာရဲ႕ လွည့္စားဖန္တီးမႈမ်ား ပဲ တကယ္ျဖစ္ေနတယ္လို႔ ႏွလံုးသြင္းဆင္ျခင္ရတာပါ။

ေက်းဇူးရွင္ဆရာေတာ္ဘုရားမ်ားဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔တေတြအား ပညတ္စြဲ ပုဂိၢဳလ္စြဲ သတၱ၀ါ တစ္ဦးဦး – တစ္ေယာက္ေယာက္အစြဲ ဆရာစြဲ နည္းစြဲ ငါစြဲ ငါ့ေ၀ဒနာစြဲ စသည္ျဖင့္ အစြဲေပါင္းစံု၊ေ၀ဒနာေပါင္းစံု ဒုကၡသစၥာမ်ားမွ လြတ္ေျမာက္ေရး ဥပါဒါန္ အစြဲမ်ားျပဳတ္ေစရန္ (သို႔) ေပၚသမွ် တရားမ်ားအေပၚ အဟုတ္ထင္ကာ လိုက္ပါစီးေမ်ာခံစားကာ ၿငိတြယ္မႈ (ေလာဘ-ေဒါသ) ျဖစ္ေနမႈမ်ားမွ လြတ္ေျမာက္ေစရန္ အမ်ဳိးမ်ဳိး ပညတ္တပ္ကာ ရွင္းျပခဲ့ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ

“ငါနာတာမဟုတ္ – နာတာပဲ”ဆိုေသာ္လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဟာ နာမႈ က်င္မႈ ေ၀ဒနာမ်ားအားအေပၚ အဟုတ္ထင္ကာ မေက်နပ္မႈ မ်ား ႏွင့္ ေမာင္းထုတ္ခ်င္မႈ ေဒါသမ်ားျဖစ္မိၾကသည္။

“နာတာမဟုတ္ – ေ၀ဒနာပဲ”လို႔ ဆိုေသာ္လည္း ေ၀ဒနာမ်ားအား အဟုတ္ထင္ကာ လိုိုက္ပါ စီးေမ်ာခံစားေနၾကျပန္ပါသည္။

“ေ၀ဒနာမဟုတ္ – ျဖစ္ပ်က္ပဲ” ဆိုေသာ္လည္း ထို ျဖစ္ပ်က္ ဆိုသည္မ်ား ကို အဟုတ္ထင္ကာ သမုဒယမ်ားႏွင့္ ၿငိတြယ္ေနၾကျပန္သည္။

အခုတခါ ဆူနာမီ ဆရာေတာ္မွ ေပၚသမွ် တရားမ်ားအေပၚ အဟုတ္ထင္ေနမႈ သေဘာပဲ တကယ္႐ွိတယ္…….အဟုတ္ထင္ေနမႈ သေဘာပဲ တရစပ္ ပ်က္စီးေနသည္ ဆို၍ ပညတ္တပ္ကာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၏ ေရာဂါစြဲ ေ၀ဒနာစြဲ အပါအ၀င္ ၿငိတြယ္မႈအစြဲ ဒိဌိစြဲ မ်ားျဖဳတ္ရန္ (သမုဒယသစၥာ) မ်ားကို ရပ္တန႔္ကာ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ ျဖတ္နည္းကို သင္ၾကားေပးေနပါၿပီ။

ျဖစ္ေပၚလာေနတဲ့ သုခ ဒုကၡ ေ၀ဒနာမ်ား အေပၚ ဆူနာမီဆရာေတာ္ရဲ႕ ႏွလံုးသြင္းပံု ေလးအပါအ၀င္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားရဲ႕ တူညီေသာ ဒုကၡသစၥာ အမွန္တရားအေပၚ ကို အမ်ဳိးမ်ဳိး ပညတ္တပ္ကာ တရားႏွလံုးသြင္းပံု ေလးမ်ားကို လက္ေတြ႕စမ္းသပ္ၾကည့္ရင္း ေ၀ဒနာမ်ား၏ တရစပ္ပ်က္စီးေနမႈ အမွန္တရား – ေတြ႕ရွိပါေစ။ (သို႔မဟုတ္) ေ၀ဒနာမ်ားကို “အဟုတ္ထင္ေနမႈမ်ား” မွ လြတ္ကင္းကာ ကိုယ္နာေသာ္လည္း စိတ္မနာဘဲ ေနႏိုင္ပါေစ ။ သုခ ဒုကၡ ေ၀ဒနာမ်ားအေပၚ သတိ ႏွင့္ ဥေပကၡာယွဥ္တြဲကာ ႐ႈျမင္ႏိုင္ၾကပါေစ လို႔ …..

(ဆရာေတာ္ဘုရားမ်ား၏ တရားႏွလံုးသြင္းပံု (တရားနည္းမ်ား) အႏွစ္ခ်ဳပ္ ေဖာ္ျပမႈႏွင့္ ပတ္သက္၌ တစံုတရာ လုိအပ္ပါက ေတာင္းပန္အပ္ပါသည္)

ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ က်န္းမာ ခ်မ္းသာစြာျဖင့္ တရား ဓမၼမ်ားကို အားထုတ္ – ျဖန္႔ ျဖဴးႏိုင္ပါေစ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *